„Karjeros specialistų tinklo vystymas“   Nr. 10-008-P-0001
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Plačiau >> 

 Projekto veiklų viešinimas

Dokumentai

Ugdymo karjerai veiklos 2023 m. 

Individualios konsultacijos vyksta:

19 kab. 

Karjeros specialistė: Ramunė Petrusevičienė 
el. paštas ramune.petruseviciene@bilngimn.lt

darbo grafikas >> plačiau
Antradieniais  9.00–15.00
Trečiadieniais  8.55–10.55
Ketvirtadieniais 
9.50–10.55; 12.55-13.50
Penktadieniais 
8.55–10.55; 12.55-13.55

33 kab. 

Karjeros specialistė: Aldona Tylaitė 
el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

I-ų gimnazijos klasių mokinių grupinis ir individualus konsultavimas
Penktadieniais 13.40–14.25
 

 

Ugdymo karjerai tikslas: 

Ugdymo karjerai programos  tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi  krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai: 

• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
• padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
• sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
• organizuoti profesines veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

 

Ugdymo karjerai organizavimas

Ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje vykdo karjeros specialistės R. Petrusevičienė,  A. Tylaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Buivydienė, kuratorės A. Žvirblienė, A. Sabaliauskaitė, N. Cimbalistienė, M. Baltrušiūnė.

Karjeros specialistės teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis tam skirtomis internetinėmis  svetainėmis (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt, ir kt.).

Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, klasių valandėles,  neformalųjį švietimą. Mokiniai gali rinktis gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, suderintus su ugdymo karjerai  veiklomis.

 

Kur studijuoti ar įgyti profesiją Lietuvoje? >> Plačiau

Naudingos nuorodos:

www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
www.lamabpo.lt - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrojo priėmimo organizavimui
https://www.skvc.lt – Lietuvos švietimo sistema
www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.
www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos
www.kalba.lt – mokslas ir studijos užsienyje http://ec.europa.eu/ploteus/portal
www.euroguidance.com    – studijos (ir įsidarbinimas) užsienyje
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas – Profesijos vadovas
www.stojimai.lt
www.studijos.lt
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6149710D7E2CE7EF – vaizdo filmai apie profesijas
https://www.kurstoti.lt/s/8677/5-perspektyvios-ateities-profesijos – 5-ios perspektyvios profesijos 2022`
https://euroblogas.lt/tag/ateities-profesijos/ – ateities profesijos 

Kaip padėti mokiniui pasiruošti sėkmingam startui į darbo rinką? >> Plačiau  

Neakivaizdinės mokyklos:

 • Jaunųjų biochemikų, Jaunųjų ekologų, Neakivaizdinė aplinkosaugos mokykla „Žalioji studija“, Gamtos žurnalistų mokykla , Gamtos mokslų vadybos mokykla
 • Neakivaizdinė chemijos mokykla "Pažinimas"
 • Neakivaizdinė fizikos mokykla "Fotonas"
 • Neakivaizdinė gidų mokykla, neakivaizdinė archeologų mokykla 

Perspektyviausių XXI-jo amžiaus pirmųjų dešimtmečių specialybių sąrašas (UNESCO prognozė):

 • informacinės technologijos, kompiuteriai ir jų priežiūra;
 • biotechnologijos;
 • ekologija;
 • bankininkystė, finansų analizė;
 • aptarnavimo sferos vadyba;
 • energijos gamyba ir skirstymas;
 • alternatyvioji energetika;
 • statyba, statybinių medžiagų gamyba;
 • cheminės technologijos.

Kur rasti darbą? Kaip rašyti motyvacinį laišką ar užpildyti CV?   >> Plačiau