Pavardė, vardas

Specialybė

Kabinetas

Klasė

Andriuškevičienė Dalia

Lietuvių kalba ir literatūra

21

  

Baltrušiūnė Miglė

Šokis

12

II klasių kuratorė

Baltrūnaitė Jolita 

Soc.pedagogė

 

 

Božok Tamara

Ekonomika

 24,26, 30

 

Buivydienė Vilma Direktoriaus pavaduotoja ugdymui / anglų k.

 

 

Bužinskienė Gitana    

Lietuvių kalba ir literatūra

11

 

Fjellbirkeland Asta

IT

31

 

Drūsienė Regina

Gimnazijos direktorė

 

 

Gailiūnienė Ina

Geografija

14

 

Kisielė Dalia

Dailė

20

 

Juodelienė Dangyra       

Fizika, inžinerija, IT

16, 19

 

Jurkėnienė Aušra

Anglų k.

22

 

Juzėnienė Laima

Prancūzų k., ispanų k.

18

 

Kuprionienė Daiva

Tikyba / etika

13

 

Paplauskienė Virginija 

Rusų k.

12

 

Mažeikis Darius

Istorija ir pilietiškumo pagrindai

25

 

Mažvilienė Zita

Matematika / IT

35, 31

 

Mikalauskienė Loreta

Matematika

 34  

Morkūnas Kazys

Technologijos

4

 

Musteikienė Jūratė

Istorija ir pilietiškumo pagrindai

36

 

Jakubėnas Julius

Režisierius, teatro menas

27A

 

Drakšas Alvydas 

Matematika

5,25

 

Neniškienė Violeta

Vokiečių k.

17A

 

Petrusevičienė Ramunė

Biologija, karjeros specialistė

19 

 

Petrokienė Aldona

Anglų k.

17 

 

Pilkauskas Tadas

Biologija

1

 

Pilkienė Rasa

Chemija

5

 

Pipirienė Regina

Lietuvių kalba ir literatūra

7

 

Ražanskas Gintaras 

Istorija ir pilietiškumo pagrindai, nacionalinis saugumas ir šalies gynyba

26

 

Repečka Dalius

Fizinis ugdymas

sporto salė 

 

Rudokienė Eglė

Anglų k.

6

 

Sabaliauskaitė Almyra

Rusų k.

8

IV klasių kuratorė 

Stanislavovienė Rimutė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

Šerelienė Asta

Chemija

30

 

Šližys Ramūnas

Fizinis ugdymas

sporto salė 

 

Taleišienė Eglė

Fizika, astronomija

9

 

Tylaitė Aldona

IT, karjeros specialistė

33

 

Kriaučiūnienė Vilma 

Matematika

32  

Žvirblienė Alina

Anglų k. 

8

III klasių kuratorė

Tumienė Genovaitė

Technologijos

 3

 

Cimbalistienė Neringa

Muzika

2

 

Vanagienė Jūratė

Matematika

24

 

Vitkūnas Andrius

Anglų k.

23

 

Žalatkovienė Virginija

Lietuvių k. ir literatūra, lotynų k.

10

 

Jakimavičienė Ona

Lietuvių k. ir literatūra

15

 

Bilotienė Lijana 

Anglų k.

16, 24, 26

 

Juodvalkė Aušra  

Socialinis emocinis ugdymas, gyvenimo įgūdžių programa

12

 I klasių kuratorė