Pavardė, vardas

Specialybė

Kabinetas

Klasė

Andriuškevičienė Dalia

Lietuvių kalba ir literatūra

21

  

Augustinavičienė Neringa

Filosofija

 

 

Baltrušiūnė Miglė

Šokis

8

IV klasių kuratorė

Baltrūnaitė Jolita 

Soc.pedagogė

 

 

Božok Tamara

Ekonomika

 

 

Buivydienė Vilma Direktoriaus pavaduotoja ugdymui / anglų k.

 

 

Bužinskienė Gitana    

Lietuvių kalba ir literatūra

11

 

Cimbalistienė Neringa

 

8

III klasių kuratorė

Fjellbirkeland Asta

IT

31

 

Drūsienė Regina

Gimnazijos direktorė

 

 

Gailiūnienė Ina

Geografija

14

 

Gilienė Dalia

Dailė

20

 

Juodelienė Dangyra       

Fizika

16

 

Jurkėnienė Aušra

Anglų k.

22

 

Juzėnienė Laima

Prancūzų k.

18

 

Keibienė Dalia

Geografija

 1

 

Kuprionienė Daiva

Tikyba / etika

13

 

Makauskienė Stanislava

Rusų k.

12

 

Mažeikis Darius

Istorija ir pilietiškumo pagrindai

25

 

Mažvilienė Zita

Matematika / IT

35, 31

 

Mikalauskienė Loreta

Matematika

 34  

Morkūnas Kazys

Technologijos

4

 

Musteikienė Jūratė

Istorija ir pilietiškumo pagrindai

36

 

Navalinskas Arvydas

Teatras

27A

 

Alvydas Drakšas 

Matematika

5,25

 

Neniškienė Violeta

Vokiečių k.

17A

 

Petrusevičienė Ramunė

Biologija, profesijos patarėja

19 

 

Petrokienė Aldona

Anglų k.

17 

 

Pilkauskas Tadas

Biologija

1

 

Pilkienė Rasa

Chemija

5

 

Pipirienė Regina

Lietuvių kalba ir literatūra

7

 

Vilma Krikščiūnienė 

Lietuvių kalba ir literatūra

15

 

Ražanskas Gintaras 

Istorija ir pilietiškumo pagrindai

26

 

Repečka Dalius

Fizinis ugdymas

sporto salė 

 

Rudokienė Eglė

Anglų k.

6

 

Sabaliauskaitė Almyra

Rusų k.

8

II klasių kuratorė 

Stanislavovienė Rimutė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

Šerelienė Asta

Chemija

30

 

Šližys Ramūnas

Fizinis ugdymas

sporto salė 

 

Taleišienė Eglė

Fizika

9

 

Tylaitė Aldona

IT, profesijos patarėja

33

 

Trapnauskas Skyrmantas

Matematika

32  

Žvirblienė Alina

Anglų k. 

8

I klasių kuratorė

Tumienė Genovaitė

Technologijos

 3

 

Vaiciekiūtytė Eglė

Muzika

2

 

Vanagienė Jūratė

Matematika

24

 

Vitkūnas Andrius

Anglų k.

23

 

Žalatkovienė Virginija

Lietuvių k.

10

 

Jakimavičienė Ona

Lietuvių k.

15

 

Lijana Bilotienė

Anglų k.

16, 24, 26

 

Aušra Juodvalkė 

Socialinio emocinio ugdymo

15, skaitykla