2019 m. finansinės ataskaitos

2019 III ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2019 II ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2019 I ketv. 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 

2018 m. finansinės ataskaitos

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

2018 III ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2018 II ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2018 I ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 

2017

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  (2)
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  (2)
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

  

2016

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA