2023

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2023 m. 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2023 m. III ketvirtį

Biudžeto vydymo ataskaitų rinkinys už 2023 m. I pusmetį

Mokėtinų ir gautinų sumų 2023m. I ketv. ataskaita

2022

2021

2020

2019

2018