Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)  atestacijos komisija:

Regina Drūsienė – gimnazijos direktorė (komisijos pirmininkė, Gimnazijos tarybos siūlymu);
Nijolė Pranckevičienė – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė, steigėjo atstovė);
Jolita Baltrūnaitė – socialinė pedagogė (komisijos narė, deleguota Mokytojų tarybos);
Daiva Čerškuvienė – tėvų atstovė (komisijos narė, deleguota Gimnazijos tarybos);
Aušra Jurkėnienė – anglų kalbos mokytoja (komisijos narė, deleguota Mokytojų tarybos);
Darius Kisielius – tėvų atstovas (komisijos narys, deleguotas Mokytojų tarybos);
Violeta Neniškienė – vokiečių kalbos mokytoja (komisijos narė, deleguota Mokytojų tarybos, profsąjungos atstovė).

Direkcinė taryba:

Pirmininkė – Regina Drūsienė, direktorė,
Sekretorė – Jolita Baltrūnaitė, socialinė pedagogė,
Nariai – Vilma Buivydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
            Rimutė Stanislavovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,           
            Almyra Sabaliauskaitė, kuratorė,
            Aušra Juodvalkė, kuratorė,
            Miglė Baltrušiūnė, kuratorė,
            Alina Žvirblienė, kuratorė.            
        

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė – Regina Drūsienė, direktorė,
Nariai – Rimutė Stanislavovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
            Jolita Baltrūnaitė, socialinė pedagogė;
            Eglė Taleišienė, Metodinės tarybos pirmininkė,
            Ramunė Petrusevičienė, karjeros specialistė,
            Almyra Sabaliauskaitė, kuratorė,
            Alina Žvirblienė, kuratorė,
            Julius Jakubėnas, režisierius
            Miglė Baltrušiūnė, kuratorė,
            Aušra Juodvalkė, SEU, gyvenimo įgūdžių mokytoja, kuratorė
            Aurelija Ramelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
           

Metodinė taryba: 

Pirmininkė – Eglė Taleišienė,
Gitana Bužinskienė – lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė,
Eglė Rudokienė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė,
Jūratė Vanagienė – matematikos ir IT metodinės grupės pirmininkė,
Tadas Pilkauskas – gamtamokslinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas,
Daiva Kuprionienė – visuomeninio ugdymo metodinės grupės pirmininkė,
Almyra Sabaliauskaitė – kuratorių metodinės grupės pirmininkė,
Aušra Juodvalkė – meninio, technologinio, fizinio ir sveikatos ugdymo metodinės grupės pirmininkė.

 

Krizių valdymo komanda:

Regina Drūsienė,  komandos vadovė,
Rimutė Stanislavovienė, atsakinga už komunikaciją,
Jolita Baltrūnaitė, atsakinga už saugumą,
Aurelija Ramelienė, atsakinga už pirmos medicininės pagalbos organizavimą,
Vida Krasauskienė, atsakinga už psichologinę pagalbą,
Mindaugas Žiukas, atsakingas už civilinę saugą