Atvykstantieji į gimnaziją pateikia:

1. Prašymą

I klasė

II klasė

III klasė

IV klasė

2. 8 klasės baigimo pažymėjimą (atvykstantieji į I gimnazijos klasę) ir NMPP rezultatus, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (atvykstantieji į III gimnazijos klasę);

MOKYMO SUTARTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO II DALIES PROGRAMĄ

MOKYMO SUTARTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

INDIVIDUALUS VIDURINIO UGDYMO PLANAS