Atvykstantieji į gimnaziją pateikia:

1. Prašymą

I klasė

II klasė

III klasė

2. 8 klasės baigimo pažymėjimą (atvykstantieji į I gimnazijos klasę), pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (atvykstantieji į III gimnazijos klasę);

3. Sveikatos pažymą.

 

MOKYMO SUTARTIS DĖL PAGRINDINIO UGDYMO II DALIES PROGRAMOS

MOKYMO SUTARTIS DĖL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS

INDIVIDUALUS VIDURINIO UGDYMO PLANAS