Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje už karjeros ugdymą atsakingos mokytojos R. Petrusevičienė ir
A. Tylaitė. Spalio – gruodžio mėnesiais vyko įvairūs karjeros ugdymo užsiėmimai, kurių metu buvo ugdomos savęs pažinimo kompetencijos. I klasių gimnazistai susipažino su karjeros

samprata, įvardijo svarbiausias priežastis, dėl ko žmonės dirba, aptarė savo ateities planus. Pamokoje „Koks aš esu?“ iš asmenybės savybių sąrašo rinko pačias svarbiausias, geriausiai apibūdinančias jų savitumą. Pažintis su J.Holland‘o asmenybės tipais ir jiems tinkamomis veiklos sritimis leido mokiniams daugiau sužinoti apie savo gabumus, dominuojantį intelekto tipą, susimąstyti, kaip savo unikalumą pritaikyti renkantis profesiją. O atlikti testai mokiniams padėjo įsivertinti, kaip gerai jie save pažįsta.
Antrokai gimnazistai taip pat  diskutavo apie darbo paskirtį gyvenime, individualios karjeros sėkmės supratimą, grupėse braižė ir vėliau pristatė karjeros minčių žemėlapius.
Šiandieniniame pasaulyje, kokią karjeros sritį bepasirinktume, viskas taip greitai keičiasi, kad vienintelis būdas „neiškristi iš važiuojančio traukinio“ – nuolat mokytis ir tobulėti.  Mokėjimas mokytis aktualus įvairaus amžiaus asmenims, todėl antrokai gimnazistai tobulino mokėjimo mokytis gebėjimus, nusistatė informacijos priėmimo ir tvarkymo būdus bei mokymosi stilius. Tyrimai rodo, kad tinkamas mokymosi aplinkos ir stiliaus pasirinkimas gali net iki 30 proc. pagerinti informacijos įsisavinimą.
III klasių gimnazistai jau yra pasirinkę mokomuosius dalykus ir gali įvardinti numatomas karjeros kryptis, tačiau dažnas lig šiol turi nemažai abejonių. Užsiėmimo „Keliai į sėkmę“ metu jiems buvo pateikta mokinio atmintinė su nuorodomis į svarbius informacijos šaltinius ir paaiškinta, kokią informaciją ten galima rasti. Abejojantiems savo pasirinkimu rekomenduota pakartotinai atlikti asmenybės testus https://charakteris.inf interneto platformoje. Tik pažinus save – savo vertybes, savybes, gabumus, svajones, interesus, jų sąsajas su karjera, savo asmenybę kaip visumą, galima priimti teisingus sprendimus.
Pamokoje „Profesijos pasirinkimas. Formulė Noriu-Galiu-Reikia“  išnagrinėtos pagrindinės klaidos, daromos pasirenkant profesiją, aptarta, kaip galima jų išvengti. 
Susitikimų metu  IV klasių gimnazistai susipažino su Lietuvos aukštųjų mokyklų reikalavimais stojant į universitetus ir  kolegijas bei su LAMA BPO sistema, konkursinio balo skaičiuokle, profesinėmis mokyklomis.
Ketvirtokai jau pasirinkę ar dar renkasi savo būsimas studijas, todėl norėdami įsitikinti, ar teisingi jų pasirinkimai, nusistatė individualų dominuojantį intelekto tipą  bei tyrinėjo savo asmenybės tipus  pagal J.Holland‘o asmenybės tipų ir karjeros sąsajas. IVd klasės mokiniai turėjo galimybę išbandyti spotiself įrankį, kuriame, atlikus visas užduotis, pateikiama išsami to žmogaus charakteristika su įvairiais karjeros  pasiūlymais.

Karjeros specialistės Ramunė Petrusevičienė, Aldona Tylaitė