Jolita Baltrūnaitė
Tel.:8-614 -98495
Darbo laikas: 8:00 – 15:45 val.

 

Pagalba mokiniams karantino metu: 

 • Konsultavimas: mokinių, tėvų, kuratorių, pedagogų (telefonu, TAMO , Viber, WhatsApp, Messenger).
 • Nemokamo maitinimo organizavimas: maisto produktų davinių pakavimas, mokinių  tėvų informavimas, davinių dalinimas.
 • Prevencinės, aktualios informacijos sklaida ( gimnazijos tinklapyje ir TAMO).
 • Darbui su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais mokytojai yra pasiruošę. Visi mokiniai turi kompiuterius.
 • Darbas su smurtu ir patyčiomis elektroninėje erdvėje (gavus apie tai informaciją, tai bus sprendžiama nuotoliniu būdu).
 • Tarpinstitucinis bendravimas ir bendradarbiavimas sprendžiant iškilusius klausimus (el.paštu, telefonu, TAMO , Viber, WhatsApp, Messenger).
 • Dokumentų tvarkymas ( susipažinimas su raštais,  atsakinėjimas į  juos).
 • Apklausa/os (anketavimas aktualiais klausimais).
 • Savišvieta (tobulinimasis profesinėje srityje). 

 Jeigu jums iškilo klausimų, sunkumų ar norite pasitarti, drąsiai skambinkite ir rašykite telefonu, per TAMO , Viber, WhatsApp, Messenger, telefono numeris 8614 98495.

 

 • Nemokamo maitinimo organizavimas;
 • Nemokamas mokinių pavėžėjimas;
 • Prevencinės veiklos organizavimas ir vykdymas;
 • Darbas su klasių auklėtojais: konsultavimas, informavimas;Mokinių pamokų nelankymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitų problemų sprendimas. Darbas su rizikos grupės vaikais;
 • Mokinių konsultavimas, nukreipimas psichologinės pagalbos;
 • Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Socialinės paramos skyriumi, Švietimo skyriumi, Anykščių Psichikos sveikatos centru, Anykščių Švietimo pagalbos tarnyba, Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centru, Anykščių policija.

INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

 

Nuo 2021 m. liepos 1 d. bus priimami prašymai-paraiškos dėl nemokamo mokinių maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.

 

Nemokami pietūs, nemokamas maitinimas dieninėje vasaros stovykloje ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 192 Eur. Nemokami pietūs ir parama mokinio reikmenims įsigyti taip pat gali būti skiriami, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 256 Eur, atsižvelgiant į gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos (sergant sunkiomis ligomis, nurodytomis Sunkių ligų sąraše), nelaimingo atsitikimo (gaisro, traumos atveju), netekus maitintojo, kai mokinys auga nepilnoje šeimoje, šeimoje yra 3 ir daugiau vaikų ar bent vienas iš šeimos narių yra neįgalus.

      Bendrai gyvenančių asmenų vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos:

 1. Pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas.
 2. Pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno šeimos nario pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

       

      Dėl socialinės paramos mokiniams prašome kreiptis į Anykščių r. Socialinės paramos skyrių (Jūsų seniūniją) arba į Anykščių Jono Biliūno gimnaziją.

 

      Dėl paramos mokiniams kreipiasi vienas iš tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą. 

 

      Kreipiantis dėl socialinės paramos mokiniams būtina pateikti šiuos dokumentus:

      - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

      - pažymas apie gaunamas pajamas per 3 praėjusius mėnesius iki prašymo pateikimo arba kreipimosi mėnesio pajamas;

      - teismo nutartį dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo;

      - įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduotą pažymą apie gautas lėšas vaikui išlaikyti (alimentus);

      - asmenys, vykdantys individualią veiklą ar turintys verslo liudijimus, pateikia pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą;

      - priklausomai nuo aplinkybių kitus dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti.

 

      1 PASTABA: jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys gauna socialinę pašalpą ar kompensacijas, pareiškėjas pateikia laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

      2 PASTABA: jeigu vienos šeimos vaikai lanko skirtingas švietimo įstaigas, dėl socialinės paramos mokiniams kreipiamasi į vieną pasirinktą instituciją (mokyklą, seniūniją, Socialinės paramos skyrių).

      3 PASTABA: siekdami socialinę paramą mokiniams gauti laiku, dėl pažymų apie darbo užmokestį į darbdavį kreipkitės prieš 2 savaites.

      4 PASTABA: prašymai mokinio reikmenims įsigyti priimami iki 2021 m. spalio 5 d.