Psichologo šiuo metu neturime.

Psichologinę pagalbą teikia Anykščių r. psichikos sveikatos centras ir Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.

Gimnazijos psichologo pagrindinės darbo kryptys:
1. Vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
2. Bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;
3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
4. Rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
5. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
6. Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
7. Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
8. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
9. Reikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
10. Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius

Kada kreiptis į psichologą?
Jei mokinys turi bendravimo problemų su bendraamžiais, mokytojais ir tėvais.
Kai jaučiasi vienišas.
Kamuoja nerimas, depresija, stresas.
Turi mokymosi sunkumų.
Jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes.
Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.

 

„Tėvų linija“ – konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Kiekvieną vakarą, darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 8 800 900 12 ir su psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais. Specialistai pasirengę padėti tėvams suprasti vaikų elgesį, patarti dėl dažnai kylančių bendravimo su vaiku problemų įvairiais amžiaus tarpsniais ir rasti geriausią sprendimą. Taip pat padėti nusiraminti, o jei reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

Tėvų linija

Rekomenduojamos knygos
 • Gordon Th. Kaip tapti gerais tėvais.( Vilnius, 2008) 
 • Dreikurs R., soltz V. Laimingi vaikai. iššūkis tėvams, (Vilnius,2008)
 • Faber A. ir Mazlish E. Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų.
 • (Vaga, 2017)
 • Gippenreiter J.  Bendrauti su vaiku. Kaip? Auklėjimas be prievartos. (2016)
 • Kurienė A. Kaip užauginti žmogų. (Alma littera, 2017)
 • Murauskienė R.(Ne)tobulos mamos užrašai. (Alma Littera, 2017)
 • Campbell R. Kaip mylėti savo paauglį. (Katalikų pasaulio leidiniai, 2008)
 • Miller A. Gabaus vaiko drama ir tikrosios savasties paieška. (Vaga, 2015)
 • Elaine N. Aron Itin jautrus vaikas. (Sofoklis, 2017)
 • Pieper M. H. Išmintinga meilė. (Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011)
 • Chapman G. Penkios meilės kalbos. Kaip suprasti ir išmokti meilės kalbą. (Alma littera,2017)
 • John W. James, Russell Friedman su dr. Leslie Landon Matthews  Kai sielvartauja vaikai. (Tyto Alba, 2007).
 • Forward S., Burk C. Toksiški tėvai. ( Vaga, 2014)
Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius ( Obuolys, 2017)