Kūrybiškas,  kupinas istorijų ir iliustracijų birželio 11–12 d. savaitgalis su I ir II klasių gimnazisčių grupe „Iliustros“ (E.Bugailiškytė, U.Timukaitė, G.Tylaitė, M. Jakimovaitė, I.Sabaliauskaitė, V.Laurinavičiūtė, R.Laurinavičiūtė, G.Zizirskaitė, F.Pupelytė) literatūros festivalyje

Birželio 8-10 dienomis keturi III klasės gimnazistai (Agnė Bernotaitė, Lukrecija Valaitytė, Lukas Bernotas ir Luknė Gurskutė) kartu su geografijos mokytoja Ina Gailiūniene išplaukė į bandomąjį DofE programos žygį baidarėmis sidabro ženkleliui gauti. Žygis prasidėjo nuo Užpalių