Gimnazija laimėjo dotaciją vykdyti dvimetį  tarptautinį tarpmokyklinį „ERASMUS + strateginės partnerystės projektą „Pirmyn su robotika“. Šalys - projekto dalyvės - mokyklos iš Rumunijos, Italijos ir Vengrijos. Projekto koordinatorė- Rumunija.

 

Projekto apibūdinimas. Tai  mokymas ir mokymasis,naudojant inovatyvias skaitmenines technologijas, IT žinių bei įgūdžių tobulinimas Robotikoje, gerosios praktikos mainai tarp mokyklų , galimybės plėtoti naujus metodus bei jais keistis. Projektas mokys verslumo įgūdžių, grįstų patirtimi.Ugdant verslumą, mokiniai tobulins organizacinius įgūdžius , įskaitant lyderystę, tarpasmeninius santykius , laiko planavimą bei jo produktyvų panaudojimą.

 

Projekto tikslai.

-Stiprinti mokinių motyvaciją,norą verslumo ugdymui realiose gyvenimiškose situacijose, remiantis praktine patirtimi.

-Supažindinti mokinius su juos supančiomis plačiomis galimybėmis , patarti, kaip jas išnaudoti.

-Gerinti mokinių asmeninį bei profesinį tobulėjimą,suteikiant jiems galimybę tapti savo amžiaus mokinių patarėjais , padėjėjais bei aktyviais nariais, naudojant naujas skaitmenines technologijas, tobulinant anglų kalbos žinias bei įgūdžius.

 

Projekto rezultatai.

-Pagerės mokinių akademiniai rodikliai.

-Patobulės problemų sprendimo bei sprendimų priėmimo galimybės.

-Pagerės tarpasmeniniai santykiai, komandinis darbas,valdymo įgūdžiai.

-Padidės kūrybiškumas,savivertė, saviveiksmingumas, savo ego tobulinimas.

-Patobulės IT, anglų kalbos žinios,įgūdžiai,kas užtikrins geresnes karjeros perspektyvas.

 

Projekto darbo kalba- anglų.Projektas tiesiogiai susijęs su mokinių susidomėjimu Robotikos klubais(robotų kūrimu).Bus vykdomos 4 modulinės programos bei 4 mobilumai į partnerines institucijas projekto tikslams bei rezultatams pasiekti.Dalyvių amžius-16-18 metų (1-3 kl.).

Patys aktyviausi , darbščiausi , sumaniausi, gerai vykdatys numatyas projekto veiklas gimnazijos Robotikos klubo nariai turės galimybę išvykti į užsienį savaitei projekto lėšomis.

Kviečiame aktyviai dalyvauti gimnazijos Robotikos klubuose(būreliuose) bei projekto veiklose.

“Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

 

Tarptautinė konferencija

plačiau