Naujų mokslo metų pradžia – ne tik naujų darbų pradžia, bet kartu puiki galimybė peržvelgti jau nuveiktuosius, jais pasidžiaugti, įvardyti klaidas ir iš jų pasimokyti. Todėl kviečiame visus, vykdžiusius, vykdančius ar dar tik besirengiančius vykdyti Europos komisijos finansuojamus Erasmus+ programos projektus, į tarptautinę konferenciją „Jaunieji programuotojai Robotikos būrelyje“, vyksiančią 2019 m. rugsėjo 13 d. Anykščių Jono Biliūno gimnazijos aktų salėje, kur vertinga gerąja patirtimi dalinsis tarptautinius projektus vykdę ir vykdantys Anykščių krašto mokytojai bei svečiai iš užsienio (Italijos, Rumunijos ir Vengrijos mokyklų). Konferencija organizuojama kaip vienas iš baigiamųjų mūsų gimnazijoje vykdomo projekto „PIRMYN su Robotika!“ renginių, skirtų projektinės veiklos sklaidai gimnazijoje ir miesto bendruomenėje.

ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJA

 

IŠ „ERASMUS+ PROGRAMME KEY ACTION 2“ PROGRAMOS LĖŠŲ EUROPOS KOMISIJOS FINANSUOJAMO, ŠVIETIMO IR PROFESINIO RENGIMO SRITYJE VYKDOMO STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTO „PIRMYN su Robotika!

 

SUSIRINKIMO-KONFERENCIJOS

JAUNIEJI PROGRAMUOTOJAI ROBOTIKOS BŪRELYJE“

 

P R O G R A M A

 

2019 m. rugsėjo 13 d.

 

10.30 val. Dalyvių registracija Gimnazijos aktų salėje.

11.00 val. Konferencijos atidarymas (Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktorės Reginos DRŪSIENĖS sveikinimas; šoka Gimnazijos šokių kolektyvas, vadovė Miglė BALTRUŠIŪNĖ; dainuoja Gimnazijos merginų ansamblis, vadovė Eglė VAICIEKIŪTYTĖ).

11.20 val.Erasmus+ programos projektų įgyvendinimo Lietuvoje specifika ir kiti ypatumai“ (pranešimą skaito Anykščių Jono Biliūno gimnazijos IKT mokytoja-metodininkė Asta FJELLBIRKELAND).

11.40 val. Projekto „PIRMYN su Robotika!“ veiklos pristatymas: pagrindinė idėja, tikslai, aktualumas, SSGG analizės rezultatai, pasirinktos problemos sprendimas, projektinės veiklos įgyvendinimo procesas, sunkumai, su kuriais buvo susidurta, ir jų sprendimas, išliekamoji vertė ir įgyta patirtis (pranešimą skaito P2 koordinatorius Andrius VITKŪNAS).

12.00 val. Rumunijos mokyklų dalijimasis turima robotikos patirtimi: „Mokomės konstruodami robotus“ (pranešimą skaito Marius Giorgian IONIŢĂ, svečias iš Rumunijos) ir „CND Robotikos būrelio iššūkiai ir pasiekimai“ (pranešimą skaito Sorin STĂNCULESCU, svečias iš Rumunijos).

12.20 val. Dalijimasis gerąja patirtimi, įgyta kitose Anykščių krašto mokyklose dirbančių mokytojų Erasmus+ ir panašių programų veiklose (pranešimus skaito Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos anglų k. mokytoja-metodininkė Renata STRAŽINSKIENĖ, Anykščių raj. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos anglų k. vyr. mokytoja Jolanta GARBAUSKIENĖ, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos anglų k. vyr. mokytoja Asta OZNANSKIENĖ); diskusija „Kokia bus švietimo ir profesinio rengimo srityje vykdomų projektų išliekamoji vertė ateityje?

13.00–13.45 val. Pietų pertrauka.

14.00 val. Kuo naudinga eTwinning platforma?: privalumai ir galimybės“ (pranešimą skaito eTwinning ambasadorė Utenos regionui, Utenos Dauniškio gimnazijos mokytoja-metodininkė Loreta TARVYDIENĖ).

14.30 val. Projekto „PIRMYN su Robotika!“ darbo grupei priklausančių mokinių dalijimasis įgyta patirtimi; sukurto roboto galimybių demonstravimas; robotų panaudojimo ateityje galimybės (kiekvienas mokinys pristato po vieną idėją).

15.30 val. Išvados ir konferencijos vertinimas.

15.45–16.00 val. Konferencijos uždarymas (šoka tautinių šokių kolektyvas „Gojus“, vadovė Jūratė USELIENĖ).