Pirmasis užsiėmimas  2021 m. lapkričio 23 dieną

Lapkričio 23 dieną veiklas pradėjo nauja VilniusTech klasė. Pirmoji išvyka į Transporto inžinerijos fakultetą, kur gimnazistus labai maloniai sutiko fakulteto prodekanas Giedrius Garbinčius. Pirmiausia - paskaita, kurios metu gimnazistai supažindinti su transporto inžinerijos studijų programa. Buvo apžvelgti esminiai studijų programos momentai, studijuojami dalykai, jų ryšys su praktine veikla baigus studijas, apžvelgtos pagrindinės sritys, kuriose paprastai įsidarbina absolventai, baigę transporto inžinerijos studijų programą. Praktinių užsiėmimų metu gimnazistai supažindinti su pneumatiniais įrenginiais: pneumatiniu kartingu, pneumatiniu ekskavatoriaus modeliu, žingsniuojančiu pneumorobotu. Taip pat buvo pademonstruota 3D spausdinimo technologija, atspausdinant nesudėtingas detales (motociklininko šalmą). Buvo suteikta galimybė valdyti robotukus.

6.jpg5.jpg1_2.jpg7.jpg2.jpg4.jpg3.jpg

Antras užsiėmimas 2022 m. sausio 20 dieną

Sausio 20 dieną VilniusTech klasė lankėsi Vilniaus Gedimino technikos universitete. Diena prasidėjo paskaita  „Šviesos inžinerija ir jos praktinis pritaikymas" . Tai buvo paskaita-praktinis užsiėmimas studentų mokomojoje Fizikos laboratorijoje apie VilniusTech turimas eksperimentines priemones ištirti šviesos savybes ir manipuliuoti jomis, „įdarbinant" šviesą eksperimentuose ir stebint jos savybių pokyčius. Gimnazistai stebėjo neono ir vandenilio spektrus, susipažino su optinio pirometro veikimu ir kitais prietaisais. Pora valandų laboratorijoje prabėgo nepastebimai. Po pertraukėlės gimnazistai išsiskyrė į dvi grupes: "chemikai" biochemijos laboratorijoje atliko darbą "Baltymų koncentracijos nustatymas", o "fizikai" pirmiausia atliko medžiagų atsparumo bandymą - tyrė prie kokios apkrovos nutrūksta plieno ir aliuminio bandiniai, po to grįžo į fizikos laboratorijas ir tyrė šviesos difrakcijos reiškinį bei stovinčias bangas.

20220120_132640.jpg20220120_113021.jpgreceived_232025429000717.jpeg20220120_123902.jpg20220120_103401.jpgreceived_468728334894481.jpeg20220120_105743.jpg20220120_112819.jpg