Informacija apie projektą >> plačiau

  1. Darbo stebėjimo vizitas Prancūzijoje >> plačiau
  2. Darbo stebėjimo vizitas Turkijoje >> plačiau
  3. Mokymai Italijoje „Mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas ugdyme" >> plačiau. Seminaro medžiaga >> plačiau
  4. Mokymai Prancūzijoje „Interaktyvūs ugdymo metodai skatinantys kūrybinį ir kritinį mąstymą „Mokymų metu bus pagerinti skaitmeniniai gebėjimai">> plačiau 
    Seminaro medžiaga >> plačiau
  5. Mokymai Islandijoje „Projektinės veiklos metodo taikymas. Mokymų metu dalyviai susipažins su projektine veikla grįsto ugdymo turinio ir mokinių smalsumą skatinančiais įrankiais, mokiniams padedančiais ugdytis kūrybinį, analitinį bei kritinį mąstymą" >> plačiau

 

 

Atviros pamokos:

  1. Biologijos pamoka (projektas) 10 klasei „Aplinkos apsauga“ >> plačiau

Mokinių tyrimai ir įžvalgos: