Šių metų rudenį Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje buvo vykdomas projektas  „Pažink Lietuvą“. Projekto tikslas – skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti pažintinio ir aktyvaus turizmo veiklose laisvalaikio metu. Projekto veiklos buvo orientuotos į teigiamo požiūrio formavimą jaunimo tarpe apie gamtos ir kultūros išsaugojimą ateinančioms kartoms (mokiniai žygiuodami rinko šiukšles, jiems buvo pasakojama apie gamtos paminklus, kaimų savitumus ir kt.), pagerėjo mokinių geografijos žinios (mokiniai buvo supažindinti su reljefu, mokėsi atpažinti augalus ir kt.), buvo ugdomas pilietiškumas ir meilė savąjam kraštui (mokinių buvo prašoma apibūdinti situacijas, išsakyti jausmus ir kt.).

Projekto metu suorganizuota 2 d. trukmės dieninė stovykla. Pirmą dieną vyko žygis. Žygiavome  iš Andrioniškio per Inkūnų,  Mičionių, Sliepsiškio ir Bajorų kaimus iki Svėdasų. Kaimuose bendravome su vietiniais žmonėmis, kurie supažindino mus su senovės tradicijomis, amatais bei gyvenamąja aplinka.  Nakvynei įsikūrėme Anykščių raj., Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos sporto salėje. Bet pailsėti neteko. Vakare Svėdasų skautai stovyklautojams suorganizavo naktinį žaidimą - žygį. Antrą stovyklos dieną stovyklautojai žaidė sportinius žaidimus ir susipažino su Svėdasų miestelio istorija bei įžymybėmis, žaisdami Svėdasų bendruomenės suorganizuotą edukacinį žaidimą „Pažink Svėdasus“.

 Džiugu buvo dalyvauti projekte mokiniams, patirti naujų įspūdžių ir gauti žinių, susirasti naujų draugų. Gaila, kad susiklosčius pandeminei situacijai negalėjome įvykdyti projekte visų numatytų veiklų.

Projektas „Pažink Lietuvą“, finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, pagal Anykščių rajono savivaldybės programos ,,Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ priemonę „Vaikų užimtumo didinimas“. 

Projekto vykdytojos:  Ina Gailiūnienė ir Asta Fjellbirkeland

Žygis „Pažink Lietuvą“