Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl

...

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie lankysis

...