Vos prieš keletą metų tarptautiniame projekte „Pirmyn su robotika” kartu su mumis dalyvavę mūsų bičiuliai iš Vengrijos nesėdi rankų sudėję, bet aktyviai įsitraukia į kitų projektų vykdymą. Štai kokio laiško prieš porą dienų sulaukėme. Nors Lietuvoje romų tautybės mokinių nėra daug,

tačiau mūsų bičiulių spręsta problema gali pasirodyti ne mažiau aktuali ir kai kuriems mūsų šalies regionams. Todėl pamanėme, kad bus naudinga šio laiško turiniu pasidalyti ir su mūsų mokyklos bendruomene.

Brangūs bičiuliai,

džiaugiamės galėdami jums pristatyti mūsų mokykloje vykdytą projektą „Pažinkime vienas kitą geriau: lygiateisės romų tautybės mokinių inkliuzijos strategija” (angl.: „Let’s know each other: Strategy for the Equity Inclusion of Roma Students”)

Europos Sąjungos 2020 metams skirtoje strategijoje siekta nuo 15% iki mažiau negu 10% sumažinti ankstyvo amžiaus grupės mokinių atsisakymą toliau mokytis mokyklose. Ypatingas dėmesys skirtas vaikus auginančių šeimų skurdo ir vaiko gerovei kylančių grėsmių problemoms spręsti. Šias negeroves likviduojant, kai kuriose ES šalyse nustatytas konkretus laiko terminas tisklams pasiekti. Projekte dalyvavusių šešių mokyklų - Gymnasio Zipariou, Kos, ICON (Graikija), ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO TURISTICO, VEM, (Italija), Profesinės transporto ir transporto vadybos mokykls (Bulgarija), Agrupamento de Escolas de São João da Talha, (Portugalija), Centro Concertado Leonardo da Vinci, (Ispanija), Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola, Testvérvárosok Baráti Egyesülete, (Vengrija) – tikslas vienas – atkreipti visuomenės dėmesį į tarpkultūrinio skirtingų Europos šalių piliečių dialogo svarbą. Savo vykdyta veikla projekto partneriai pabrėžė inkliuzyvinio požiūrio, akcentuojamo ES globalumo strategijoje, reikšmę. Pasiektas labai aiškus užsibrėžtas tikslas – apsvarstyti visas įmanomas sąlygas, kurios užtikrintų gerovę ypač visuomenėje labiausiai marginalizuotų romų vaikams.

Pagrindinis partnerystės uždavinys – rimtai gilintis į projekte atstovaujamų šalių švietimo sistemas, išsiaiškinti, kaip švietimo institucijoms sekasi į ugdymo procesą integruoti romų tautybės mokinius, kokios vietos ir šalies mastu vykdomos veikos ir įgyvendinamos piemonės, kurios padeda pakeisti romų tautybės mokinių sprendimą nebelankyti mokyklos. Projekto partneriai pasidalijo gerąja patirtimi, kaip sprendžia šią problemą ir kaip atsižvelgia į šalies kultūros savitumą.

Tarptautinių susitikimų metu stebėta projekto vykdymo eiga, įvertinti pasiekti tikslai, aptarti biudžeto panaudojimo ir finansų tvarkymo klausimai, diskutuota, kaip veiksmingiau atlikti įsivertinimą ir laiku pateikti galutinę veiklos ataskaitą.

Projekto dalyviai džiaugiasi puikiu bendradarbiavimu, naujomis pažintimis ir įsimintina, draugiška susitikimų atmosfera, o svarbiausia – pakitusiu požiūriu bei įtvirtintomis vertybėmis, galimybe naujai pažvelgti į šalių ir tautybių skirtumus ir panašumus, nes tai  mažina rasizmo ir abejingumo apraiškas bei keičia išsankstines nuostatas.

Mus galite sekti Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076366993674