PRANEŠIMAS 

DĖL ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKOS 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 dalimi pranešu, kad Anykščių rajono savivaldybės taryba 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-TS-59 „Dėl Anykščių Jono Biliūno gimnazijos struktūros pertvarkos ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijos nuostatų pakeitimo“ nusprendė pertvarkyti Anykščių Jono Biliūno gimnazijos struktūrą, uždarant Kavarsko vidurinio ugdymo skyrių pasibaigus 2022-2023 mokslo metų ugdymo procesui, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

Direktorė  Regina Drūsienė