Ši Rugsėjo 1-oji mūsų gimnazijai ypatinga - šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Kartu su gimnazijos bendruomene garbi viešnia dalyvavo tradicinėje pirmojoje pamokoje prie Laimės žiburio, kurią vedė

lietuvių kalbos mokytoja Regina Pipirienė ir gimnazistė Ugnė Oznanskaitė. Pirmoji ponia visiems linkėjo sėkmingų ir prasmingų naujų mokslo metų, padovanojo Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavą. Mokslo ir žinių šventės proga visus sveikino gimnazijos direktorė Regina Drūsienė, Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, Anykščių šv. Mato bažnyčios klebonas Petras Baniulis ir vikaras kunigas Raimundas Zimka, gimnazijos tarybos pirmininkas Darius Čypas. Vėliau pirmoji ponia lankėsi gimnazijos erdvėse: muziejuje, bibliotekos skaitykloje. Gimnazijos istoriją papasakojo ir muziejaus eksponatus aprodė istorijos mokytojas Gintaras Ražanskas.