2022 m. balandžio 4–8 d., Graikijos sostinėje Atėnuose Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimosi kursuose „STEAM, mikromokymai, žaidimai klasėje“. 
Visą kursų savaitę dirbome su mokytojais kolegomis iš Ispanijos, Vokietijos, Čekijos.


Vadovaujami lektoriaus Dr. Petros Georgiakakis per praktines veiklas  Susipažinome su STEAM pritaikymu ugdymo procese. Daugiausiai dėmesio skyrėme mokymosi keliams atrasti: mokomajam dizainui, žaidimų technikoms, mikro mokymuisi, grupiniam darbui, tyrimais pagrįstam mokymuisi.

Dirbome su lengvai naudojamomis įrankių dėžėmis, kurios skirtos STEAM projektams vykdyti tarpdalykinėse teminėse veiklose. Buvo pristatytos novatoriškos mokomosios programos ir rinkiniai, skatinantys smalsumą, savarankiško ir  grupinio mokymosi metodus.

Mokėmės, kaip STEAM veiklas integruoti į įvairių dalykų pamokas ir taikyti realioje mokymosi aplinkoje. Kursų dalyviai, naudodamiesi įvairiomis kompiuterinėmis programomis, atliko projektinius darbus. Svarbu paminėti, kad tokie praktiniai darbai veda į nepamirštamą mokslo kelionę. Džiaugiamės susipažinę su naujais ugdymo metodais kurdami mišrią mokymosi aplinką bei taikydami mokslinio tyrimo ir realaus pasaulio problemų sprendimą, sužinojome naujų STEAM mokymo integravimo į ugdymo programą būdų, patobulinome komandinio darbo įgūdžius.

Taip pat susipažinome su Atėnų įžymybėmis. Viena kursų diena buvo skirta

 ekskursijai po Atėnų architektūrinį ansamblį – Akropolį. Tai įtvirtinta, aukštutinė miesto dalis (akropolis), įsikūrusi ant 156 m. aukščio kalvos. Didelį įspūdį paliko ir ,,Plaka", atpažįstama dėl savo senovės žavesio, daugybės muziejų. Pajutome senovės dvasią klajodami gatvelių labirintais,  aikštėmis, žavėdamiesi mažomis koplytėlėmis.

Džiaugiamės programos ,,Erasmus+“ suteiktomis galimybėmis tobulinti įgūdžius, mokytis ir dalintis patirtimi su kitų Europos šalių mokytojais. Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pavaduotoja ugdymui Vilma Buivydienė