„Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo > Plačiau 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. V-438 “Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais”, ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas tiria darbuotojų, ugdytinių ir jų šeimos narių Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susirgimo atvejus: apklausia sergančiuosius, ugdytinių tėvus (globėjus), asmenis, turėjusius didelės rizikos sąlytį su sergančiaisiais Covid-19 liga (koronaviruso infekcija). Gautą informaciją, teisės aktų nustatyta tvarka, pateikia Nacionalinio visuomenės sveikatos centrui.

Užtikriname, kad ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, tiriantis Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus ir vykdantis kitus su tyrimų susijusius veiksmus, laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia sergančiųjų ir sąlytį turėjusių asmens duomenų (asmens informacijos, asmens kontaktinės informacijos, sąlyčio informacijos, kelionės informacijos, nuolatinės ir laikinosios gyvenamosios vietos, šeimos informacijos, asmens sveikatos būklės informacijos, numatomos PGR tyrimo atlikimo dienos informacijos ir kitos su tyrimu susijusios informacijos) neįgaliotiems asmenims.

Prašome nedelsiant informuoti ugdymo įstaigos vadovą / klasės auklėtoją, jei Jūs, Jūsų vaikas ar kitas šeimos narys susirgo Covid-19 liga (koronaviruso infekcija). Informacija bus perduota ugdymo įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui, kuris atliks epidemiologinį tyrimą, duomenis operatyviai perduos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Ugdymo įstaigoje bus imtasi skubių veiksmų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymo.

 

 

Aurelija Ramelienė

Visuomenės sveikatos specialistė