Lietuvoje penktadienį minima Gedulo ir vilties diena. 1941 m. birželio 14-ąją pradėti masiniai lietuvių areštai ir trėmimai į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Ši diena tradiciškai paminėta ir Anykščių siaurojo geležinkelio stotyje, autentiškoje istorinėje vietoje, iš kur 1941 m.

birželį pajudėjo pirmieji sąstatai, išvežę pustrečio šimto anykštėnų į nežinią. Pilietinėje iniciatyvoje ,,Traukinys į nežinią’’ , kurią šiemet paskelbė Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, dalyvavo ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenės nariai. Kartu su susirinkusiais jie pagerbė tremtinių atminimą tylos minute. Ant siauruko bėgių buvo padėtos gėlės ir uždegtos atminimo žvakutės. Siauruko muziejaus salėje mūsų gimnazistai: Adrija Juodelytė, Juneta Ridikaitė, Rusnė Alešiūnaitė, Simona Šeštokaitė, Martynas Gogelis, Marijonas Miškinis pristatė literatūrinę kompoziciją, sukurtą pagal tremtinių atsiminimus (režisierius J. Jakubėnas), be to, turėjo unikalią galimybę pabendrauti su tremčių liudininkais. Ko gero, visi šiandien įsitikinome, kaip svarbu prisiminti skaudžiausius mūsų tautos istorijos įvykius, kurie padeda suprasti laisvės kainą.