Mieli Biliūniečiai,

Sėkmingo ir prasmingo starto į pažinimo kelionę, kurioje lydėtų tobulėjimas, kūryba ir smalsumas. Naujus mokslo metus pradėkime priimdami naujus iššūkius, nuolat judėdami į priekį, ir kiekvieno atsinešti lūkesčiai į Rugsėjį taps tikrove!

Direktorė Regina Drūsienė


9.15 val.
I klasių mokiniai susitinka su klasių kuratoriumi gimnazijos aktų salėje.

9.45–10.00 val. Mokytojai ir svečiai renkasi prie gimnazijos paradinio įėjimo, mokiniai su klasių kuratoriais ir mokytojais rikiuojasi plačiajame take (eilės tvarka: IVa,b,c,d,e; Ia,b,c,d;  IIa,b,c,d; IIIa,b,c,d, klasės) eisenai Laimės Žiburio link.

10.00 val.  Gimnazijos Angelo Sargo šventinimo ceremonija.

10.30 val.  Šventinė literatūros pamoka Laimės Žiburio papėdėje.

Po renginio susitikimai su klasių kuratoriais.

II klasių mokiniai susitinka lauko klasėje.

III klasių  mokiniai  susitinka gimnazijos stadione.                              

IV klasių mokiniai susitinka aktų salėje.

Kviečiame mokinius, jų tėvus ir mokytojus rugpjūčio 31 d. 19.00 val. dalyvauti už Jus aukojamose Šv. Mišiose Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje.

                                                                    Gimnazijos administracija  

Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais

Nauji mokslo metai prasideda LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos praėjusių metų rudenį patvirtintais bendrųjų ugdymo programų pokyčiais. Tai reiškia, kad keičiasi ugdymo programų turinys, – pamokose ( I ir III klasėse) mokytojai 70 proc. laiko skirs privalomojo turinio mokymui ir 30 proc. – mokytojo laisvai pasirenkamam turiniui.

Pokyčiai pozityvūs, laikomasi į kompetencijas orientuoto ugdymo krypties. Taip bus sudaroma daugiau galimybių ugdyti(s) pažinimo, skaitmeninę, socialinę – emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo kompetencijas. 

Mokslo metų trukmė
Klasės Prasideda Baigiasi Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienomis
I-II 2023-09-01 2024-06-26 185 (37 sav.)
III 2023-09-01 2024-06-18 180 (36 sav.)
IV 2023-09-01 2024-06-04 170 (34 sav.)
 Trimestrų trukmė
Klaės I trimestras II trimestras III trimestras
I-II 2023-09-01–2023-11-30 2023-12-01–2024-03-15 2024-03-18–2023-06-26
III 2023-09-01–2023-11-30  2023-12-01–2024-03-15 2024-03-18–2023-06-18
IV 2023-09-01–2023-11-30  2023-12-01–2024-03-15 2024-03-18–2023-06-04
Atostogų trukmė
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05
Žiemos 2024-02-19 2024-02-23
Pavasario (Velykų) I-IV klasės 2024-04-02 2024-04-05
Vasaros I-II klasės 2024-06-26 2024-08-31
Vasaros III klasės 2024-06-18 2024-08-31
Vasaros IV klasės 2024-06-04 2024-08-31