Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga (LKLMS) prisideda prie ŠMSM inicijuotos pagalbos abiturientams programos ir jau paruošė tris paskaitų ciklus, galinčius abiturientams padėti pasiruošti Lietuvių kalbos ir literatūros VBE. Paruošta medžiaga taip gali būti naudinga metodinė medžiaga mokytojams ir ateityje.

  1. Psichologinio stiprinimo paskaitų ciklas „Be streso egzamino link“(https://bit.ly/2Tm2XAq);
  2. Gramatikos kartojimo ciklas„Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“(https://bit.ly/2RPhK6c)

III. 11-12 kl. kurso kartojimo ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?“ (https://bit.ly/3bX3Wxt – visos paskaitos vienoje vietoje).

Atskirų paskaitų nuorodos:

„Tautos gynimo scenarijai Lietuvos literatūroje“ (Mikalojus Daukša, Jonas Radvanas, Vincas Kudirka, Justinas Marcinkevičius): https://bit.ly/3bYur5x

„Romantizmo literatūros dominantės“ (Adomas Mickevičius, Antanas Baranauskas, Maironis): https://bit.ly/2TeqmUa

„Krikščionybės ženklai literatūroje“ (Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Kristijonas Donelaitis, Jonas Biliūnas, Šatrijos Ragana, Juozas Tumas-Vaižgantas): https://bit.ly/3fVqbFg

„Konflikto raiškos būdai dramos kūriniuose“ (Viljamas Šekspyras, Johanas Volfgangas Gėtė, Vincas Krėvė): https://bit.ly/3fRo9Wq

„Modernizmas lietuvių prozoje ir poezijoje“ (Vincas Mykolaitis-Putinas, Jonas Aistis, Henrikas Radauskas, Marius Katiliškis): https://bit.ly/3yL8Hng

„Ekspresionizmas ir egzistencializmas literatūroje“ (Francas Kafka, Jurgis Savickis, Alberas Kamiu, Antanas Škėma): https://bit.ly/3hUhPjL

„Katastrofų literatūros problemos“ (Salomėja Nėris, Bronius Krivickas, Vytautas Mačernis): https://bit.ly/3hY4pmL

„Totalitarizmo kritika literatūroje“ (Balys Sruoga, Česlovas Milošas, Juozas Aputis): https://bit.ly/3fMlH3G

„Lietuvių poezijos modernizavimas sovietmečiu“ (Sigitas Geda, Marcelijus Martinaitis, Judita Vaičiūnaitė): https://bit.ly/3yDJ47Y

„Postmodernizmo ženklai lietuvių literatūroje“ (Aidas Marčėnas, Jurgis Kunčinas, Marius Ivaškevičius): https://bit.ly/3hZB5wa

    Kiekvienoje ciklo paskaitoje pirmiausiai pateikiamas teorinis įrankis, tuomet kiekvieno autoriaus kontekstas, po to pagal teorinę medžiagą ir kontekstą analizuojami konkretūs kūriniai ir parodoma, kaip jais pasiremti pastraipose ar rašiniuose.

Paties rašinio dėstymo metodika pateikiama kitoje pakaitoje, kurią patartina pažiūrėti kaip įžangą į šį ciklą: „Apie giliąją ir formaliąją struktūrą. Kaip rašyti VBE rašinį?“ (https://bit.ly/3eHF0KC)