Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie lankysis gimnazijoje nuo 2020 m. birželio 1 d.