Rašo gimnazistai

Buvo griuvėsiai, verkiančios širdys.

Dangus aptemęs, nutilusios gatvės.