A ukštai girdi? Aidai danguos!..  (Maironis)

I r sklendžia jie virš Tėviškės manos (Levutė Kerševičienė)

S u Lietuva mes ėjom ir eisim visados (Petronėlė Banaitienė)

V irš tos dainuojančios ir grojančios kalvos. (Henrikas Radauskas)

Ė,  ar girdi? Kaip skamba tai didingai (Ugnė Genytė)

T ai ežeras - audroj paliekantis krantus (Nijolė Augustinavičiūtė)

A ukštais klevais keliai į tolį bėga (Liudas Vainikonis)

I r upių juostom apjuosta. (Liudas Vainikonis)

Ž avinga mūsų ši tauta (Ugnė Genytė)

M iškeliais išsipuošus (Vytautas Mačernis)

O kaip šilai žali svajingai ošia (Liudas Vainikonis)

G raži, graži tėvynę mūsų (Vytė Nemunėlis)

U žaugęs tavo broliu būsiu (Emilė Stankevičiūtė)

S enolė žemė žydi mūsų! (Aldona El ena Puišytė)