Besikreipiančiojo deklaruota (faktinė) gyvenamoji vieta / mokykla

Prašymus-paraiškas socialinei paramai mokiniams gauti priima

Pastabos

Andrioniškio seniūnija

Socialinio darbo organizatorė Andrioniškio seniūnijoje Vita Baltrūnienė

Andrioniškio seniūnijos gyventojai prašymus teikia seniūnijos socialinio darbo organizatorei

Viešintų seniūnija

Socialinio darbo organizatorė Viešintų seniūnijoje Daiva Dūdienė

Viešintų seniūnijos gyventojai prašymus teikia seniūnijos socialinio darbo organizatorei

Skiemonių seniūnija

Socialinio darbo organizatorė Skiemonių seniūnijoje Virginija Bikuvienė

Skiemonių seniūnijos gyventojai prašymus teikia seniūnijos socialinio darbo organizatorei

Traupio seniūnija

Socialinio darbo organizatorė Traupio seniūnijoje Justina Kizytė

Traupio seniūnijos gyventojai prašymus teikia seniūnijos socialinio darbo organizatorei

Kurklių seniūnija

Socialinio darbo organizatorė Kurklių seniūnijoje Živilė Pipirienė  

Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos atsakingas darbuotojas

Mokyklos atsakingas darbuotojas ir socialinio darbo organizatorė susiderina prašymų priėmimų laiką bei atostogų grafiką ir informuoja seniūnijos gyventojus. Mokyklos atsakingas darbuotojas priimtus prašymus sutartu laiku pristato socialinio darbo organizatorei, kuri jai paskirtu laiku prašymus pristato į Socialinės paramos skyrių.

Anykščių seniūnija

Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Socialinio darbo organizatorė Anykščių seniūnijoje Daiva Girskienė

 

Socialinio darbo organizatorė priima prašymus tik iš Antano Baranausko pagrindinę mokyklą bei Anykščių seniūnijoje gyvenančių ir kitas rajono mokyklas lankančių vaikų tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, (išskyrus Jono Biliūno gimnaziją bei Antano Vienuolio progimnaziją lankančių vaikų tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų prašymus). Mokyklos atsakingas darbuotojas priimtus prašymus sutartu laiku pristato socialinio darbo organizatorei, kuri jai paskirtu laiku juos pristato į Socialinės paramos skyrių.

Anykščių miestas

Jono Biliūno gimnazija

Antano Vienuolio progimnazija

Antano Vienuolio progimnazijos atsakingas darbuotojas

Jono Biliūno gimnazijos atsakingas darbuotojas - soc. pedagogė Jolita Baltrūnaitė, tel. nr. 861498495

Socialinio darbo organizatorė Anykščių mieste Kristina Giliuvienė

Anykščių vaikų-lopšelių darželių atsakingi darbuotojai

Socialinio darbo organizatorė priima prašymus tik iš Jono Biliūno gimnaziją, Antano Vienuolio progimnaziją bei Anykščių vaikų lopšelius-darželius lankančių Anykščių miesto ir seniūnijų vaikų tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų. Jono Biliūno gimnazijos ir Antano Vienuolio progimnazijos atsakingas darbuotojas bei vaikų lopšelių-darželių atsakingi darbuotojai susiderina prašymų priėmimų laiką ir atostogų grafiką su socialinio darbo organizatore. Gimnazijos ir progimnazijos atsakingas darbuotojas bei vaikų lopšelių darželių atsakingi darbuotojai priimtus prašymus sutartu laiku pristato socialinio darbo organizatorei, kuri jai paskirtu laiku juos pristato į Socialinės paramos skyrių.

Troškūnų seniūnija

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos atsakingas darbuotojas

Socialinio darbo organizatorė Troškūnų seniūnijoje Osvalda Neniškienė

Gimnazijos atsakingas darbuotojas ir socialinio darbo organizatorė susiderina prašymų priėmimų laiką bei atostogų grafiką ir informuoja seniūnijos gyventojus. Gimnazijos atsakingas darbuotojas priimtus prašymus sutartu laiku pristato socialinio darbo organizatorei, kuri jai paskirtu laiku prašymus pristato į Socialinės paramos skyrių.

Debeikių seniūnija

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Debeikių skyrius

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Debeikių skyriaus atsakingas darbuotojas

Socialinio darbo organizatorė Debeikių seniūnijoje Vaineta Pikerytė

Mokyklos atsakingas darbuotojas ir socialinio darbo organizatorė susiderina prašymų priėmimų laiką bei atostogų grafiką ir informuoja seniūnijos gyventojus. Mokyklos atsakingas darbuotojas priimtus prašymus sutartu laiku pristato socialinio darbo organizatorei, kuri jai paskirtu laiku prašymus pristato į Socialinės paramos skyrių.

Svėdasų seniūnija

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos atsakingas darbuotojas

Socialinio darbo organizatorė Svėdasų seniūnijoje Lina Vilutienė

Gimnazijos atsakingas darbuotojas ir socialinio darbo organizatorė susiderina prašymų priėmimų laiką bei atostogų grafiką ir informuoja seniūnijos gyventojus. Gimnazijos atsakingas darbuotojas priimtus prašymus sutartu laiku pristato socialinio darbo organizatorei, kuri jai paskirtu laiku prašymus pristato į Socialinės paramos skyrių.

Kavarsko seniūnija

Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro atsakingas darbuotojas

Socialinio darbo organizatorė Kavarsko seniūnijoje Evelina Markevičienė

Mokyklos atsakingas darbuotojas ir socialinio darbo organizatorė susiderina prašymų priėmimų laiką bei atostogų grafiką ir informuoja seniūnijos gyventojus. Mokyklos atsakingas darbuotojas priimtus prašymus sutartu laiku pristato socialinio darbo organizatorei, kuri jai paskirtu laiku prašymus pristato į Socialinės paramos skyrių.