Tarptautinę antikorupcijos dieną į svečius pasikvietėme visiems gerai žinomą, iniciatyvų ir veiklų Anykščių rajono tarybos antikorupcijos komisijos narį Šarūną Grigonį.

 

Jis kalbėjo apie tai, kiek daug įdomių veiklų vyksta gimnazijoje, mieste, Lietuvoje ir už jos ribų. Savo pavyzdžiu Šarūnas įrodė, kad pilietiškas ir aktyvus jaunimas šiuo metu turi puikias sąlygas dalyvauti kuriant geresnę visuomenę, užkertant kelią korupcijai.