Saulėtą spalio 16 dieną vienai gimnazistų klasei pasisekė pasinaudoti viena iš daugybės kultūros paso teikiamų galimybių ir apsilankyti Ilzenberge. Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas,

kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Mokiniai dalyvavo edukacinėje ekskursijoje ir susipažino su itin įdomia, istoriškai svarbia Lietuvai Ilzenbergo dvaro istorija. Su istorija galite susipažinti: http://www.ilzenbergas.lt/istorija/dvarvietes-ir-apylinkiu-istorija Mokiniai, pasiskirstę grupėmis, tarpusavyje rungėsi atlikdami užkoduotas užduotis. Pirmos vietos nugalėtojai, kurie vietoje paskirtų penkiasdešimties minučių nesugaišo nei dešimties, buvo ne tik apdovanoti Ilzenbergo dvaro dovanomis, bet ir paskelbti rekordininkais. Ekskursijos pabaigoje nugalėtojų komandos narys turėjo galimybę iššauti iš autentiškos patrankos sviedinį ir taip užbaigti ekskursiją. Gimnazistai dalinasi įspūdžiais ir mintimis apie išvyką: „Dvaras labai gražus, gaila, kad tiek mažai laiko ten pabuvom, norėtųsi dar kartą nuvykti“, „Dvare man patiko užduotys, patiko spręsti kryžiažodį vaikščiojant dvare... ir šunys...“, ,,Šios išvykos metu domėjausi Ilzenbergo dvaro istorija. Buvo labai įdomi ekskursija...“, „Išvyka labai patiko, pasivaikščiojome po dvarą ir net ,,sulaužėme" rekordą!".