Apsuptas šilų Raseinių rajone stovi nedidukas Šiluvos miestelis. Šiluva nuo amžių garsėja kaip žmonių susitaikymo su Dievu, dvasinio ir fizinio išgijimo vieta. 1608 m. artimo Šiluvos  kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens mergelę, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią: „Ten, kur buvo garbinamas mano Sūnus, dabar ariama ir sėjama“. Garsas apie Marijos pasirodymą veikiai pasklido. Buvo pastatyta katalikų bažnyčia. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje laikomas vienu pirmųjų Marijos pasirodymu Europoje. Šiluvos šventovė ir šiandien traukia visus, kurie Šiluvos Dievo Motinos

, nuo seno tituluojamos Ligonių Sveikata, užtarimu nori išmelsti sau, savo artimiesiems ir visai dabarties visuomenei fizinio ir dvasinio išgydymo. Šiluva ypač gausiai lankoma per didžiuosius Šilinių atlaidus rugsėjo 7-15 dienomis. Šiluvą į savo maršrutus įtraukia mūsų šalies ir kitų kraštų piligrimai, lankantys Jono Pauliaus II piligrimų kelio šventoves Lietuvoje.

Mūsų gimnazistai kartu su Anykščių parapijos jaunimu rugsėjo dešimtą dieną keliavo į atlaidus Šiluvoje. Dalyvavome Šv. Mišiose. Atlikome išpažintį ar tik pasikalbėjome su kunigais, pašventinome įsigytas devocionalijas, klausėmės įspūdingų didžiulio choro atliekamų giesmių. Puikus oras leido džiaugtis tolima kelione. Grįždami užsukome į Tytuvėnų vienuolyną, lipome Šventaisiais laiptais, gėrėjomės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, turinčia vėlyvosios gotikosrenesansobaroko bruožų. Taip pat aplankėme ir Kryžių kalną. Ieškojome prieš porą metų palikto jaunimo ALFA grupės kryžiaus, bet tarp kryžių gausos nebesuradome. Dėkingi už kelionę parapijos klebonui. Tai, ką patiriam piligrimystės metu – sukrenta širdin ir pasilieka.