Straipsniai

Spausdinti

2016 m. sausio 21 d. mūsų gimnazijoje vyko Karjeros diena, kurioje dalyvavo ne tik mūsų, bet ir Anykščių r.Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos ir Anykščių Jono Biliūno  gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyriaus abiturientai. Kaip žinia, šis renginys yra skirtas moksleiviams, galvojantiems apie ateitį ir besirenkantiems profesiją. 

Renginio svečiai - LAMA BPO atstovai bei Vilniaus kolegijos atstovai. Minėtos LAMA BPO organizacijos vyresnioji konsultantė Viktorija Paliakaitė renginio metu IV gimnazijos klasių mokiniams skaitė paskaitą apie 2016 m. stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas sąlygas, o III gimnazijos klasių mokiniams – apie šių sąlygų planuojamus pakeitimus 2017 metais.  

Siekiant užtikrinti pakankamą moksleivių informuotumą apie kolegijų  siūlomas programas, jose įgyjamų žinių pliusus bei panaudojimo galimybes į renginį buvo pakviesta Vilniaus kolegijos Studentų priėmimo skyriaus vedėja Dovilė Liubinienė. III - IV kl. moksleiviai išklausė jos parengtą pranešimą - ,,Studijos Vilniaus kolegijoje: kokybiškos  žinios ir praktinė patirtis“. 

Organizatoriams buvo smagu stebėti, kad didelį susidomėjimą sukėlė kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtotės centro lektoriai. Į minėtų atstovų skaitytą paskaitą apie profesinio mokymo subtilybes Lietuvoje ir užsienyje susirinko daugiausiai moksleivių, besimokančių I – IV kl., ir norėjusių daugiau sužinoti apie profesinį mokymą, profesinio išsilavinimo perspektyvas ir įsidarbinimo galimybes. 

Antroje Karjeros dienos dalyje visi besidomintys plačiau III – IV kl. mokiniai turėjo galimybę  dalyvauti paskaitose ir  individualiai pasikonsultuoti su dėstytojais ir studentais, atvykusiais iš Lietuvos aukštųjų mokyklų. Auštųjų mokyklų atstovai pristatė skirtingas studijų sritis: VDU  – humanitarinius mokslus ,  KTU – technologinius mokslus, VU –  gamtos ir  biomedicinos mokslus, VGTU – fizinius mokslus,VDK - menų studijas, MRU – socialinius mokslus, TSI – politikos mokslus.

 Karjeros dienos organizatoriai ir Jono Biliūno gimnazijos mokiniai dėkoja lektoriams už pranešimus ir konsultacijas. Organizatoriai taip pat taria „Ačiū“ už puikų komandinį darbą visai gimnazijos bendruomenei: mokiniams, mokytojams ir techniniam personalui.

Džiaugiamės, kad renginyje dalyvavo ir apie jo subtilybes visą Anykščių miestelio bendruomenę apšvietė ,,Šilelio“ laikraščio redaktorė Ramunė Šaltenienė. Plačiau apie renginį paskaityti ir apžiūrėti jame užfiksuotas akimirkas skaitykite:  

http://www.silelis.res.lt/?lang=lt&mID=1&id=2844

 

 

Pagarbiai – 

Karjeros koordinatorė

Irena Tutkuvienė

 

Kur mus rasti

Wednesday the 4th. Commission Junction Review. | Anyksciu Jono Biliuno gimnazija | 2015 Custom text here
Copyright 2012

©