Naujienos

Mieli mokiniai, mokytojai,

Jau beveik ketvirtį amžiaus Kovo 11-ąją mūsų širdyse iš naujo atgimsta Lietuva. Tai diena, kai mūsų siekiai ir viltys susijungia vardan Laisvos ir Nepriklausomos valstybės.

Atvirą, veržlią ir patikimą Lietuvą savo idėjomis ir darbais kasdien kuriame mes visi.

 Visų pastangos ir rūpestis – geriausias pilietiškumo ir meilės Lietuvai įrodymas. Mūsų visų Lietuvai.

Būkime vieningi ir kelkime sau kuo daugiau bendrų tikslų. Tegul svarbiausias jų visada išlieka laisva Lietuva.

 Tikėkime ir didžiuokimės savo šalimi.

Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Jus visus!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Vilnius,2014

    Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkiu būti laisviems pirmiausia savyje. Linkiu vilties, kantrybės ir tikėjimo rytdiena, einant nesibaigiančiu Laisvės keliu ir prisimenant Kovo 11 – osios prasmę ir didybę.

                                                                                  Direktorė Regina Drūsienė

 

Informuojame, kad UAB „Atliekų tvarkymo centras“ kovo 24 d. rinks sukauptas panaudotas nešiojamąsias baterijas (galvaninius elementus), akumuliatorius ir nebenaudojamą elektros bei elektroninę įrangą.

Jeigu šiuo metu turite susikaupusių atliekų, neškite, vežkite, sandėliuokite jas gimnazijos teritorijoje, prie šiukšlių dėžių.

 

Vakar j. Biliūno gimnazija sukvietė švęsti prancūziškų ir lietuviškų Užgavėnių ne tik mokinius, bet ir prancūzų kalbos besimokančių vaikų brolius, seses ir tėvus. 

Plačiau