ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190046685

Naujienos

Praėjusią savaitę Anykščių mokyklose vyravo vokiška kultūra. Juk paskutinė balandžio mėnesio savaitė skirta vokiečių kalbai paminėti. Plačiau

Organizuojame moksleiviams skirtą stovyklą birželio 29 d. – liepos 4 d. „Pažink profesiją“.

        Jono Biliūno gimnazija jau kviečia teikti prašymus į I gimnazijos klasę. Prašymai priimami, sutartys (kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais)) sudaromos gimnazijos raštinėje kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

 Pasibaigus mokslo metams, nuo birželio 8 d. iki liepos 3 d., papildomai pateiksite pagrindinio ugdymo programos (I dalies) pasiekimų pažymėjimą (kopiją), sveikatos pažymą.

Puikiai ir labai gerai besimokantys mokiniai turės galimybę mokytis akademinėje klasėje.

Naujiena – gimnazijoje bus formuojama Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto klasė.  Mokiniai  turės galimybę gilinti žinias VGTU laboratorijose, dėstytojai ves pamokas gimnazijoje, bus organizuojamos vasaros stovyklos. Norintieji mokytis minėtoje klasėje  galės pasirinkti šiuos dalykus: biologiją, matematiką, ekonomiką, braižybą, fiziką, chemiją, informacines technologijas.

Visi gimnazijos mokiniai privalo dėvėti uniformą (www.bilngimn.lt Gimnazijos dokumentai. Mokinių uniformos dėvėjimo tvarka).Užsakymai mokykliniams švarkams (kaina 32 EUR) priimami liepos 27 - 31 dienomis UAB ,,Lispimex“ Anykščių filiale, A.Baranausko a.14, Anykščiai, tel. 8-381-52364. Švarkai atsiimami rugpjūčio 24 – 28 d. ten pat.

 

Jeigu žodžiai yra žmonių kūnai,
tai dar daugiau jie yra žmonių sielos.
Aš girdžiu Tave kalbant ir galiu pasakyti,
kas Tu esi.
Žodžiai, kaip ir daiktai,-
atšimpa ir nusinešioja.
Juos reikia galąsti,
o prieš ištariant - dulkes nušluostyt.
Tad kalbėkime tik dideliais
ir labai švariais žodžiais.

„Nedidelis tas mūsų gimtosios literatūros sodas. O iš kur jis bus didelis, jeigu istorija ir laikas negailestingai jį kirto, galingesni kaimynai rovė ir laužė, saviškių tamsumas, visokie nepritekliai, vargai ir ligos retino, skynė. Mažai kam suvešėti - sulapoti, iškilti - išbujoti buvo lemta. Pirmą žiedą sukrovusį - lenkė, pirmą vaisių išauginusį - plėšė. Užtat su kokia meile ir širdies grauduliu apkabiname Mažvydą ir Daukšą, kiek žodžio ir dvasios tvirtybės įkvepiame, prie Donelaičio ir Daukanto prisiglaudę, kokiom džiaugsmo ir vilties spalvom sušvinta Baranausko ir Maironio pavasarinis kalbos pražydėjimas.“

Justinas Marcinkevičius