ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190046685

Naujienos

Lapkričio 6 dieną ( ketvirtadienį) nuo 17.00 iki 20.00 val. gimnazijoje vyks trišalis pokalbis tarp mokytojo, mokinio, tėvų ( globėjų, rūpintojų). Kviečiame pasinaudoti galimybe pabendrauti su Jūsų vaiką ugdančiais mokytojais.

III- IV klasių labai gerai besimokantys mokiniai - mentoriai siūlo pagalbą mokantis, ruošiant namų darbus. Su jais taip pat galėsite susitikti (9 kab. nuo 17.00 iki 18.00 val.)

Gimnazijos administracija atsakys į Jums rūpimus klausimus ( 9 kab.).

                                                                                                        Administracija

Mokinių ir jų tėvų lauksime šiuose kabinetuose:

8 kabinetas,  R. Poškuvienė
10 kabinetas, V. Žalatkovienė
11 kabinetas, G. Bužinskienė
12 kabinetas, V. Neniškienė , S. Makauskienė
13 kabinetas, A. Rimavičius,  D. Rimavičienė
14 kabinetas, I. Gailiūnienė, V. Kučienė ir S. Kvietkauskienė
15 kabinetas, O. Jakimavičienė
16 kabinetas, V. Bagdžiūnienė, M. Bagdonienė
17 kabinetas, V. Kvedarienė, D. Pupštienė
17A kabinetas, E. Vildžienė, E. Samuolienė
18 kabinetas, A. Žvirblienė, J. Banienė
19 kabinetas, N. Živatkauskienė, T. Pilkauskas, R. Petrusevičienė
20 kabinetas, D. Gilienė
21 kabinetas, D. Andriuškevičienė
22 kabinetas, A. Vitkūnas, A. Jurkėnienė
23 kabinetas, L. Juzėnienė
24 kabinetas, J. Vanagienė
25 kabinetas, R. Budreikaitė, N. Augustinavičienė, A. Tuskenienė
26 kabinetas, G. Ražanskas
29 kabinetas, D. Mažeikis
30 kabinetas, D. Juodelienė
31 kabinetas, D. Mažvylienė, R. Pukenienė, R. Pilkienė, A. Šerelienė
32 kabinetas, V. Alsienė, R. Kalinkienė.
33 kabinetas, A. Tylaitė
34 kabinetas, B. Navikienė, D. Savickienė
35 kabinetas, T. Božok, V. Raugalienė.
36 kabinetas,  J. Musteikienė, D. Tručinskienė.
Skaitykla, A. Sabaliauskaitė
Aktų salė, N. Cimbalistienė, A. Navalinskas, M. Baltrušiūnė, D. Repečka, G. Blažienė, R. Šližys, V. Skairys, G. Tumienė, G. Daugėla, K. Bitvinskaitė. 

Susirūpinęs, kad per kelerius pastaruosius metus iš 13 tūkst. anykštėnų neliko nė 9 tūkst., rašytojas Rimantas Vanagas įsteigė Anykščių akademiją, kurioje bus ugdoma meilė gimtinei. Plačiau 

 

Spalio 22 dieną gimnazijos merginų krepšinio komanda susitiko  su Svėdasų Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos merginų komanda. Svėdasiškiai mus priėmė šiltai, nes ten vyresniųjų klasių merginos taip pat mokosi stipriau suprasti krepšinio žaidimą. Varžybos buvo draugiškos, tad merginas slėgė mažesnė įtampa.

Skaityti daugiau...

Esame pratę rūpintis miškais, nykstančiomis gyvūnijos ir augalijos rūšimis ir t.t., tačiau kiek iš mūsų susimąsto apie kalnų apsaugą? Kalnai ir kalvos užima 36% Žemės sausumos ploto. Tam, kad būtų galima apsaugoti kalnų teritorijas nuo neigiamos aplinkos įtakos, visų pirma, reikia jas pažinti. Tuomet galime ieškoti problemų ir jų sprendimo būdų tiek kalnų apsaugos, tiek alternatyvios energijos šaltinių kūrimo kalnuose klausimais.

Skaityti daugiau...