Gimnazijoje pradėtas vykdyti Erasmus+ programos projektas „Įtraukiantys mokymo metodai aktyviems mokiniams ugdyti“, skirtas bendrojo ugdymo darbuotojų kvalifikacijai kelti. Projekto tikslas - pasinaudoti šiuolaikiška europietiška patirtimi kokybiškiems ugdymo proceso pokyčiams vykdyti, kuriant glaudesnius mokomųjų dalykų, formaliojo ir neformaliojo ugdymo(-si) veiklų ryšius, skatinant bendradarbiavimą, idėjų kaitą ir sklaidą. Nuo 2019 m. birželio 1-osios iki 2021 m. sausio 31-osios gimnazijos mokytojai vyks darbo stebėjimo vizitų Prancūzijos, Ispanijos ir Suomijos mokyklose, kels kvalifikaciją kursuose Portugalijoje, Islandijoje, Kroatijoje, Švedijoje ir Belgijoje. Susipažinę su naujais mokymo būdais ir metodais, projekto dalyviai dalinsis gerąja patirtimi atvirose pamokose, seminaruose ir pristatymuose gimnazijos bei rajono mokytojams.

Asta Fjellbirkeland

Plačiau apie projektą: https://drive.google.com/file/d/1MWlQ1ssEXB23B7VSmVkAQk_8cKSdIPVM/view?usp=sharing

 

 

VDU užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra kovo mėnesį kvietė moksleivius dalyvauti vaizdo darbų konkurse „Vokiečių kalba ir kultūra Lietuvoje – apsidairyk 360°“.
Konkurso tikslas – pagilinti mokinių žinias apie vokiečių kultūrą bei kalbą ir atkreipti dėmesį į jų apraiškas visoje Lietuvoje. Trijų minučių trukmės filmukus komandose kūrę I -IV klasių mokiniai užfiksavo įvairiausius vokiškumo pėdsakus. Šis konkursas puikiai atskleidė dalyvių kūrybiškumą, originalumą, žinias ir pastabumą.
Mūsų gimnazistai Emilija Valaitytė, Žygintas Kulvinskas, Aistė Vilkaitė, Domas Veršelis (mokytoja Violeta Neniškienė) taip pat dalyvavo šiame konkurse. Emilijos Valaitytės ir Žyginto Kulvinsko sukurtas filmukas ,,Šv. Martyno diena Anykščiuose'' laimėjo II-ą vietą.

Mus pasiekė džiugi žinia - I vieta konkurse „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai“.
Mokiniai, vadovaujami mokytojos Daivos Kuprionienės, pasirinko temą "Lyderis". Idėjos ir nuotraukos autorė IIId klasės mokinė Vilgailė Petrauskaitė. „Gyvasis paveikslas" - taip pavadinta nuotrauka mokiniai norėjo atskleisti, kad lyderis nėra aukščiau kitų, kad jis - ramstis, pagalba, palaikymas, pavyzdys, paguoda, skatintojas gėriui, užtarėjas, bičiulis, išklausytojas. Kaip Dievas. Buvo akcentuojama lygybė, pasitikėjimas, ramybė ir šiluma šalia mylimo ir mylinčio lyderio. Net pats nedrąsiausias, gyvenimo klystkeliuose parklupęs, menkiausiai save vertinantis ir „užsislėpęs" žmogus visada ras vietą nuolankioj ir mylinčioj širdy.
Mokytoja ir mokiniai nuoširdžiai dėkoja visiems, balsavusiems už Vilgailės nuotrauką.

Gegužės 27-29 dienomis Belgijoje, Antverpeno provincijoje, Geel mieste, KOGEKA 8 technologijų mokykloje vyko paskutinis daugiašalės mokyklų partnerystės ERASMUS + tarptautinio projekto „Bendraamžių pagalba mokantis: aktyvaus bei refleksyvaus mokymosi strategijos“ (angl. “PEARLS (Peer Education, Active and Reflective Learning Strategies)” susitikimas. Jame dalyvavo mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytojos - Aldona Petrokienė bei Eglė Rudokienė, fizikos ir matematikos mokytojos - Dangyra Juodelienė, Birutė Navikienė, kurios turėjo puikią galimybę susitikti su projekto partneriais, mokytojais iš Turkijos, Italijos, Rumunijos, Belgijos.

Praeitą savaitę, gegužės 27 – 29 d.d., Vengrijos sostinėje Budapešte įsikūrusios Szily Kalman technologijų gimnazijos organizuotame Erasmus+ projekto „PIRMYN su robotika!“ susitikime dalyvavo ir mūsų gimnazijos atstovai – direktorė Regina Drūsienė ir anglų k. mokytojas Andrius Vitkūnas. Trijų dienų susitikime aptarti per pastaruosius dvejus projektinės veiklos vykdymo metus pasiekti rezultatai, problemos, jų sprendimo būdai bei sutarta, ką dar lieka nuveikti iki projekto vykdymo pabaigos lapkričio mėnesį. Projektinės veiklos pabaigoje, šių metų rugsėjį, bus surengtos dvi pasiektų rezultatų pristatymui ir projekto viešinimui skirtos konferencijos, į kurias atvyks po du atstovus iš kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies bei dar bent 24 svečiai iš konferenciją rengiančios valstybės. Konferencijas surengti įpareigotos Lietuva ir Rumunija.