Jolita Baltrūnaitė
Tel.:8-614 -98495
Darbo laikas: 8:00 – 15:45 val.

  • Nemokamo maitinimo organizavimas;
  • Nemokamas mokinių pavėžėjimas;
  • Prevencinės veiklos organizavimas ir vykdymas;
  • Darbas su klasių auklėtojais: konsultavimas, informavimas;Mokinių pamokų nelankymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitų problemų sprendimas. Darbas su rizikos grupės vaikais;
  • Mokinių konsultavimas, nukreipimas psichologinės pagalbos;
  • Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Socialinės paramos skyriumi, Švietimo skyriumi, Anykščių Psichikos sveikatos centru, Anykščių Švietimo pagalbos tarnyba, Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centru, Anykščių policija.

INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

 Nuo 2017 m. liepos 1 d. bus priimami prašymai-paraiškos dėl nemokamo mokinių maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.

 

        Nemokami pietūs, nemokamas maitinimas dieninėje vasaros stovykloje ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 153 Eur.(Nemokami pietūs taip pat gali būti skiriami, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 204 Eur (kai mokinys auga nepilnoje šeimoje, šeimoje yra 3 ir daugiau vaikų, mokinys yra neįgalus, mokinio tėvai yra neįgalūs ir nedirbantys arba mokinio tėvai yra neįgalūs pensininkai)).

 

        Bendrai gyvenančių asmenų vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas arba pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno šeimos nario pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

 

        Dėl socialinės paramos mokiniams prašome kreiptis į Socialinės paramos skyrių (seniūniją) nuo liepos 1 d. arba į socialinę pedagogę J. Baltrūnaitę nuo rugpjūčio 23 d. gimnazijoje.

 

      

       Dėl paramos mokiniams gali kreiptis vienas iš tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.

 

        Kreipiantis dėl socialinės paramos mokiniams būtina pateikti šiuos dokumentus:

        - asmens tapatybės dokumentą;

        - pažymas apie visas pajamas per 3 praėjusius mėnesius iki prašymo pateikimo arba kreipimosi mėnesio pajamas;

        - teismo nutartį dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo;

        - įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduotą pažymą apie gautas lėšas vaikui išlaikyti (alimentus) arba pažymas iš Vaikų išlaikymo fondo;

        - asmenys, vykdantys individualią veiklą ar turintys verslo liudijimus, pateikia pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.

 

        1 PASTABA: jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys gauna socialinę pašalpą ar kompensacijas, pareiškėjas pateikia laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

        2 PASTABA: jeigu vienos šeimos vaikai lanko skirtingas švietimo įstaigas, dėl socialinės paramos mokiniams kreipiamasi į vieną pasirinktą instituciją (mokyklą, seniūniją, Socialinės paramos skyrių).

        3 PASTABA: siekdami socialinę paramą mokiniams gauti laiku, dėl pažymų apie darbo užmokestį į darbdavį kreipkitės prieš 2 savaites.

        4 PASTABA: pažymų iš SODROS, Darbo biržos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros, žemės nuosavybės dokumentų pristatyti nereikia.

        5 PASTABA: prašymai mokinio reikmenims įsigyti priimami iki 2017 m. spalio 5 d., o dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis ištisus mokslo metus.