Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)  atestacijos komisija:

Regina Drūsienė – gimnazijos direktorė (komisijos pirmininkė),
Nijolė Pranckevičienė – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė, steigėjo atstovė),
Dalia Andriuškevičienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė),
Jolita Baltrūnaitė – soc.pedagogė (komisijos sekretorė),
Jūratė Musteikienė – istorijos mokytoja ( komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė),
Evaldas Baldauskas – tėvų atstovas( komisijos narys).

Direkcinė taryba:

Pirmininkas – Regina Drūsienė,
Sekretorė – Jolita Baltrūnaitė,
Nariai – Zita Mažvilienė,
          Neringa Cimbalistienė,
          Miglė Baltrušiūnė,
          Rimutė Stanislavovienė,
          Almyra Sabaliauskaitė,
          Alina Žvirblienė.
           

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkas – Regina Drūsienė, direktorė,
Nariai – Rimutė Stanislavovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
           Jolita Baltrūnaitė, soc.pedagogė;
           Regina Pipirienė, Metodinės Tarybos pirmininkė,
           Irena Tutkuvienė, karjeros konsultantė,
           Almyra Sabaliauskaitė, kuratorė,
           Alina Žvirblienė, kuratorė,
           Neringa Cimbalistienė, kuratorė,
           Miglė Baltrušiūnė, kuratorė,
           Agnė Švagždienė, Anykščių Socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis.

Metodinė taryba 

Pirmininkas – Regina Pipirienė,
Gitana Bužinskienė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė,
Andrius Vitkūnas – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkas,
Birutė Navikienė – tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė,
Tadas Pilkauskas – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė,
Darius Mažeikis – socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė,
Almyra Sabaliauskaitė- kuratorių metodinės grupės pirmininkė,
Genovaitė Tumienė – menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė.